­

krajinou10

DAL 0917fhdVýhodou všetkých podzemných priestorov, teda jaskýň, či baní, je tá, že vôbec nezáleží na tom, aké je vonku počasie. Výlet sa dá naplánovať aj na sychravé jesenné, alebo člapkanicové zimné dni. Len si je potrebné zistiť, či je práve otvorené.
Traduje sa, že Demänovská ľadová jaskyňa je známa odnepamäti. Je  známa predovšetkým vďaka bohatej ľadovej výzdobe v Kmeťovom dóme.

Nachádza sa severne od Demänovskej jaskyne slobody. Vstup do jaskyne, ktorá vznikla v tmavošedých gutensteinských vápencoch krížňanského príkrovu (je to v geologickom jazyku :-P), sa nachádza v nadmorskej výške 840 m. Teda asi 90 metrov nad dnom doliny. Jedná sa o erozívnu jaskyňu, ktorá bola vyhĺbená eróznou činnosťou riečky Demänovka. Celková dĺžka jaskyne je asi 2 445 m, z toho sprístupnených je 650 m s výškovým rozdielom 48 m. Celkové prevýšenie jaskyne činí 57 metrov. Prehliadkový okruh má celkovú dĺžku 800 m. Teplota vzduchu v zaľadnenej časti jaskyne je zhruba 0 ° C, v nezaľadnených častiach 1,3 ° C do 5,7 ° C pri relatívnej vlhkosti vzduchu  92 až 98%.
Demänovská ľadová jaskyňa je známa predovšetkým vďaka ľadovej výplni, ktorá najväčšiu hrúbku a rozmanitosť dosahuje v Kmeťovom dome. Vidieť tu môžete ľadové stĺpy a stalaktity i stalagmity. Musíte ale jaskyňu navštíviť na jar, vtedy, po tuhej zime, býva ľadová výzdoba najbohatšia. Zvyšok roka sa topí a tak vás môže sklamať.
Tradičný prehliadkový okruh prechádza cez mohutné riečne chodby, prepojené strmými úsekmi. Prvá časť trasy vedie cez jaskynné priestory so sintrovou výzdobou, druhá časť cez zaľadnené priestory jaskyne. Kombináciou sintrovej a ľadovej výzdoby vzniká veľmi zaujímavý prehliadkový okruh, na ktorom sa návštevníci môžu dozvedieť o vytváraní jaskynných priestorov, vzniku sintrovej výzdoby, o podmienkach zaľadnenia jaskyne ako aj vplyve zaľadnenia na pôvodnú sintrovú výplň. Jaskynné priestory pozostávajú z oválnych, riečne modelovaných chodieb a domovitých priestorov dotvorených zrúteniím a mrazovým zvetrávaním.
Dlhý okruh: K Tradičnému okruhu je pričlenená časť: Veľký dóm - najrozmernejší podzemný sprístupnený priestor na Slovensku s podzemným riečiskom a mäkkým čistobielym sintrom. Druhá časť - Ružová sieň a Králova galéria, časť morfologicky najpestrejšej výzdoby v DJS, unikátne jaskynné lekná a jazerné špongiovité tvary, jaskynné perly a množstvo tvarov sintrovej výzdoby po celom úseku tejto časti.
Tradičný okruh má dĺžku 1 150 m a prevýšenie 86 m. Na trase je 913 schodov. Dlhý okruh má dĺžku 2 150 m, rovnaké prevýšenie a 1 118 schodov. Dĺžka trvania prehliadky tradičného okruhu je asi 60 min, pri dlhom okruhu približne 100 min.


História:
Prvá zmienka o otvoroch do jaskýň v Demänovskej doline je v listine Ostrihomskej kapituly z roku 1299.  Prvá písomná zmienka priamo o Demänovskej ľadovej jaskyni sa vzťahuje na opis jaskyne neďaleko Liptovského Mikuláša z roku 1672 od prešovského lekára J. P. Haina, ktorý sa zaujímal o kosti jaskynných medveďov a považoval ich za kosti drakov.
Jaskyňa sa postupne stávala známou na verejnosti. Roku 1751 si ju prehliadla cisárska komisia a jej člen  jaskyňu zameral a vyhotovil jej plán. 
V 18. storočí sa o jaskyňu čoraz viac zaujímala i širšia verejnosť. Nápisy na jej stenách si už v roku 1800 všimol S. Bredetzky. Mnohé mená patria príslušníkom zemianskych rodín najmä z Liptova, ďalšie poukazujú na vzdelancov z cirkevných a iných kruhov. Medzi nimi sú aj mená niektorých slovenských národných dejateľov (S. Chalupka, M. M. Hodža, G. Fejérpataky-Belopotocký a i.).
Mäkký biely sinter sa v lekárňach predával ako „horské mlieko“ pod názvom Nihilum album. Používal sa aj na bielenie domov namiesto vápna. V druhej polovici 19. storočia sa jaskynný ľad dopravoval do Liptovského Mikuláša, odkiaľ sa po železnici transportoval až do Viedne a Budapešti. 
Prvotné turistické sprístupnenie jaskyne sa udialo asi v polovici 19. storočia. V roku 1860 zaviedli knihu návštevníkov. Nachádzala sa v hájovni, ktorú pri ceste do doliny postavil demänovský komposesorát. V nej býval hájnik, ktorý opatroval kľúče od jaskyne a zabezpečoval sprievod návštevníkov. 
V roku 1885 pod jaskyňou vybudovala prvú útulňu a začala sa starať o rozvoj turistického ruchu v doline. Neskôr v spolupráci s demänovským komposesorátom vybudovali prístupový chodník k jaskyni a vykonali viaceré úpravy v jej podzemí – opravu vstupného schodiska a rebríkov, vybudovanie prehliadkového chodníka cez zaľadnené časti Kmeťovho dómu v rokoch 1902 – 1903, ako aj zrušenie pôvodného a upravenie nového vchodu do jaskyne. Jaskyňa bola verejnosti prístupná štyri mesiace v roku.
Po sprístupnení Demänovskej jaskyne slobody v roku 1924 záujem o Demänovskú ľadovú jaskyňu postupne upadal.
V apríli 1952 Riaditeľstvo pre cestovný ruch, ktoré vtedy zabezpečovalo starostlivosť o jaskyne na Slovensku, otvorilo Demänovskú ľadovú jaskyňu pre verejnosť. Nevhodným vedením sprístupňovacích prác sa však narušil jej tepelný režim. Prekopaním vonkajšieho otvoru do Dómu trosiek, otvoru pod Baštou, zväčšením vstupného otvoru, ako aj prekopaním vodného sifónu na konci Jazernej chodby, ktorým objavili Demänovskú jaskyňu mieru, sa v jaskyni zmenila cirkulácia vzduchu. S cieľom obnovy ľadovej výplne sa v roku 1953 začali kontrolné meteorologické merania. V roku 1954 sa múrom s dvojitými dverami medzi Dómom pagod a Závrtovým dómom oddelili zaľadnené a nezaľadnené časti jaskyne. Neskôr zamurovali vonkajší otvor do Dómu trosiek i prechod z Veľkého dómu do Dómu trosiek. 
V roku 1970 jaskyňu prevzala Správa slovenských jaskýň. Roku 1972 vyhlásili Chránený prírodný výtvor Demänovské jaskyne vrátane Demänovskej ľadovej jaskyne. 
V roku 1990 sa jaskyňa opäť dostala pod pôsobnosť novoutvorenej Správy slovenských jaskýň. Roku 1996 vyhlásili Národnú prírodnú pamiatku Demänovské jaskyne, ktorej súčasťou je i Demänovská ľadová jaskyňa.
Prístup:
Nachádza sa na začiatku  Demänovskej doliny. Pod jaskyňou sa nachádza veľké platené parkovisko, pár stánkov s občerstvením a suvenírmi, jedna reštaurácia a pár detských atrakcií. K jaskyni musíte prekonať 20-minútové stúpanie, na ktorom sa nachádza náučný chodník. Pri vstupe do jaskyne si zakúpite vstupenky. Prevýšenie a rozdiely teplôt medzi vonkajším prostredím a jaskyňou tvoria určitú záťaž na organizmus. Pred vstupom do jaskyne je preto potrebné si oddýchnuť, aby aklimatizácia v jaskyni prebehla bez problémov. Do jaskyne je vhodné teplé oblečenie a turistická obuv.
Cenník:
Tradičný okruh
Dospelý : 8,00 €
Deti : 4,00 € 
Dlhý okruh
Dospelý : 15,00 €
Deti : 7,50 €
Foto/Video : 10,00 €
Časy vstupov:
Tradičný okruh : 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Dlhý okruh : 13:00
15. november až 26.december a každý pondelok - zatvorené

Geolocalisation bp
   
Zobraziť možnosti
Z :
Do :

zdroje: wikipedia,www.ssj.sk

­