­

krajinou10

Colosseum_in_RomeHovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. Takže tam začínajú, alebo končia. Zrejme to súvisí s tým, že dlhú dobu to bolo najväčšie mesto sveta. A možno je to myslené tak, že by Rím  mal každý navštíviť. A veru mnoho ľudí to tak chápe, pretože Rím je najnavštevovanejším mestom sveta.

Mesto Rím je postavené na siedmich pahorkoch: Kapitol, Palatin, Aventina, Caelinus, Kvirinal, Viminal, Esquilin.
V Ríme sa vystriedali tri rôzne štátne zriadenie: kráľovstvo, republika a cisárstvo.
Jeho vznik sa datuje do 8. a 9. stor. pred Kr., kedy boli postupne osídľovanie rímske pahorky. Spočiatku to bola osada Palatin, ktorá vytvorila jadro, okolo ktorého sa zoskupovali ďalšie osady. Vznikalo sídlisko, z ktorého vzniklo v 6. storočií pred Kr. naozajstné mesto.
História
Rím bol údajne založený v roku 753 pr.n.l. Romulom a Remom. Roku 510 bol vyhnaný posledný kráľ (etruského pôvodu) a roku 30 pred n.l.bola rímska republika premenená v cisárstvo. Prvým cisárom bol Augustus, ktorý začal grandióznu prestavbu mesta - Rím mal vtedy asi milión obyvateľov. V roku 395 n.l., rozdelením ríše na dve časti, stráca Rím na význame oproti Konštantínopolu na východe aj proti Milánu a Ravenne na západe. So silnejúcim vplyvom kresťanstva, ktorého hlava - pápež-sídli v Ríme, vznikali nové pozoruhodné Plastico_E.U.Rstavby (katakomby a prvé baziliky i chrámy byzantského typu). Roku 410 bolo mesto spustošené Ostrogótmi, roku 415 Vandalmi, roku 476 dobyté germánskym vodcom Odoakarom čo znamenalo definitívny pád Západorímskej ríše.
V 6. storočia prešiel Rím hlbokým úpadkom, už v roku 754 však boli položené základy k existencii tzv. Cirkevného štátu. Ten prežíva určitý rozkvet najmä v 12. - 13. storočí, v 14. storočí však mesto značne upadá v súvislosti s presunom pápežského stolca do Avignonu (1305 - 1377) a so vznikom schizmatu: dvojpapežstvo, resp. trojpapežstvo (do roku 1430). Po návrate pápeža do Ríma sa obnovil rozkvet mesta, reprezentovaný v 16. storočí vrcholnou renesanciou, veľkolepou mestskou prestavbou (Bramante, Raffael, Michelangelo). Tento vývoj nachádza svoje pokračovanie aj v barokovej výstavbe chrámov, námestí, fontán či schodísk (Bernini, Borromini, ai).
Prechodná stagnácia v prvej polovici 19. storočia bola vystriedaná opätovným rozmachom po roku 1870, kedy sa Rím stal hlavným mestom zjednoteného Talianska. Komplikovaná štátoprávna situácia, spočívajúca v tom, že Rím zostal aj naďalej sídlom pápeža, bola v roku 1929 vyriešená tzv Lateránskou dohodou o uznaní samostatného pápežského štátu na území Ríma talianskou vládou. Počas druhej svetovej vojny bolo mesto ušetrené skazy. Oslobodené bolo 4. júna 1944.
Pamiatky
O rímskych pamiatkach by sa dali popísať nekonečné stohy papiera. Budeme sa preto musieť zamerať naozaj len na tie najvýznamnejšie. Úplne nespornou výhodou talianskej metropoly vždy bolo, je a bude, že nech už sa v centre vydáte akýmkoľvek smerom a budete zahýbať do všetkých možných ulíc a uličiek, doslova na každom kroku narazíte na nejakú úctyhodnú pamiatku. Preto vrelo odporúčame prelistovať si nejakú tu múdru knihu - turistického sprievodcu mestom a zvážiť, ktoré miesta chcete navštíviť a čo je vzhľadom k vašim časovým možnostiam vôbec realizovateľné.
colosseo
Koloseum postavil cisár Vespasianus v rokoch 72-80.  Na počesť otvorenia sa tu konali stodenné zápasy. V aréne bojovalo 1000 gladiátorov a 5000 zvierat. Čiastočne sú zachovalé všetky štyri poschodia s dorskými, Iónskym a korintskými stĺpmi. Štvrté poschodie je tvorené korintskými piliermi. Pred Koloseom sa môžete nechať vyfotiť s niektorou z historických postáv.
forum_romanum
S príchodom kresťanov sa Forum Romanum stalo náboženským miestom pre prvých kresťanov, ktorí tu budovali kostoly. Od 6. stor začalo fórum postupne upadať, menilo sa v pastviny dobytka a stĺpy a opracované kamene sa začali požívať ako materiál k stavbe iných budov.
Trevi_Fountain
Hlavným staviteľom fontány di Trevi bol Niccola Salvi, ale svoj podiel tu zanechal taktiež opäť Bernini. Kdysi tu viedol akvadukt, ktorý zásoboval celý Rím. Každý, kto sa chce do Ríma vrátiť, hodí pravou rukou cez pravé rameno mincu do fontány.
span_schody
Španielske schody sa nachádzajú sa na Piazza di Spagna,  priamo pri stanici metra. Uprostred námestia je fontána La Barcaccia z roku 1629 od Berniniho. Odtiaľ vedú barokové schody k francúzskemu kostolu Trinita dei Monti. Schádzajú sa tu mladí a zamilovaní.
bazilika_svPetra
Vatikán je najmenším nezávislým štátom sveta. Je sídlom Svätej stolice a pápeža, hlavy Katolíckej cirkvi.
Na námestí sa nachádza aj vatikánska pošta, kde je možné nielen zakúpiť pohľadnicu, ale aj vatikánsku poštovú známku s vatikánskym razítkom. Krátke nohavice, minisukne a tričká bez rukávov sú neprípustné.
Za návštevu určite stojí bazilika sv.Petra, ktorá je vrcholným dielom talianskeho staviteľstva, Sixtínska kaplnka, záhrady alebo vatikánske múzea.
anjel_hrad
Anjelský hrad, je mohutná kruhová stavba týčiaca sa nad riekou Tiber. Začali ju stavať v roku 130 n. l. ako mauzóleum, v stredoveku ju prestavali na Vatikánsku pevnosť.
Maggiore-obelisk
Santa Maria di Maggiore - nádherný ranno-kresťanský kostol. Na námestí sa nachádza aj Egyptský obelisk z roku 1587 ktorý je považovaný za "orientačný bod" pre pútnikov.
Piazza_Venezia
Na námestí Piazza Venezia sa nachádza Goticko-renesančný palác z roku 1455.
Krásne námestie je plné pamiatok - nájdete tu aj pamätník  Vittoria Emanuela II. Je to najväčšia novoklasická stavba z bieleho vápenca v Taliansku.
San_Giovann
San Giovanni in Laterna

Jeden z najvýznamnejších a tiež najstarších kostolov katolíckej cirkvi.
Piazza_Navona
Piazza Navona je jedno z najslávnejších barokových námestí v Taliansku. Priamo uprostred námestia sa vyníma Berniniho Fontána štyroch riek.
vatican_museum
Pantheon  postavený v roku 27 pr.n.l. Mohutná rotunda s kopulou je osvetlená iba zhora okrúhlym otvorom.
Ako do Ríma?
V rámci nejakého trojdňového poznávajúceho zájazdu, radšej letecky, s výhodnou letenkou.
Ubytovanie v Ríme určite tiež nebude problémom.

­